You dont have javascript enabled! Please enable it! Cart - VÉ CẦU KÍNH BẠCH LONG
Chưa có vé nào trong giỏ vé.

Quay trở lại quầy vé

CHÀO HÈ 2024

GIẢM NGAY 2% TIỀN VÉ KHI MUA ONLINE. 
Nhập mã ưu đãi này khi thanh toán: 2PC3004
Ưu đãi hết hạn trong:
Ưu đãi chỉ áp dụng cho vé sử dụng từ ngày 03/05 đến ngày 31/05
close-link